Nesehneme se před sexismem, diskriminací, zbrojařským průmyslem, týráním zvířat ani zájmy developerů. Věříme, že to máte stejně. Buďte s námi NESEHNUTÍ a podpořte naše úsilí za angažovanou společnost!


Komunita našich dárců a dárkyň má pro nás významnou hodnotu. Dodávají nám odvahu a sebevědomí. Díky nim víme, že v boji za spravedlivou společnost nejsme sami.

Abychom se mohli i nadále věnovat našim aktivitám, potřebujeme být finančně nezávislí. Nejlepší podporou je pro nás v tento okamžik pravidelný dar, který nám umožní fungování na stabilním finančním základě.

Děkujeme.
Cítíme zodpovědnost za dění kolem nás a usilujeme o změny vedoucí ke spravedlnosti a rovnosti. Chceme otevřenou a angažovanou společnost schopnou dialogu, založenou na respektu k přírodě, lidem a zvířatům. Aktivizujeme komunity a jednotlivce k jednání na základě ekologických a sociálních souvislostí. Přijímáme zodpovědnost jako nedílnou součást svobody.

Jsme NESEHNUTÍ.