Co si v NESEHNUTÍ přejeme do nového roku? Aby neziskové organizace nebyly napadány ze strany politiků a političek. Abychom mohli otevřeně prezentovat to, čemu se věnujeme. To, čemu věříme. Přejeme si sebevědomou a angažovanou občanskou společnost, která je odhodlaná bojovat za principy svobody a demokracie.

Abychom se mohli i nadále věnovat našim aktivitám, potřebujeme být finančně nezávislí. Nejlepší podporou je pro nás v tento okamžik pravidelný dar, který nám umožní fungování na stabilním finančním základě.

Děkujeme.
Cítíme zodpovědnost za dění kolem nás a usilujeme o změny vedoucí ke spravedlnosti a rovnosti. Chceme otevřenou a angažovanou společnost schopnou dialogu, založenou na respektu k přírodě, lidem a zvířatům. Aktivizujeme komunity a jednotlivce k jednání na základě ekologických a sociálních souvislostí. Přijímáme zodpovědnost jako nedílnou součást svobody.

Jsme NESEHNUTÍ.